publicaties

 • Artikel ‘Let vooral op het gebruik van vage taal’ in het blad MEDE, winter 2018/2019.
 • Artikel ‘Welk leestype bent u?‘, Notubiz magazine nr. 4, mei 2018
 • Artikel ‘Politiek Testament , Notubiz magazine nr. 3, maart 2018
 • Artikel ‘Verbinding met de Lezer’ in Notubiz Magazine  nr. 2, najaar 2017.
 • Artikel Informatiebeleid een verkenning in het blad Od (dit artikel is afkomstig uit Od 11/2011). Od is een uitgave van Sdu Uitgevers te Den Haag, www.sdu.nl)
 • Verslag van de Duurzaamheidsbeurs in Regionale Zaken, december 2011.radio-interview  met Hemmo Hemmes over de Duurzaamheidsbeurs op Radio Nijkerk, 26 november 2011.
 • Gemaakt in Amersfoort, Van Lindonk & De Bres, juni 2011, Het Focusmodel® staat beschreven op pagina 230 – 231. Op 28 september 2011 kreeg Albert Jansen van BMC dit boek van wethouder Boeve van Economische Zaken, Dennis Stenacker van Endure Design en Hemmo Hemmes van Topstukken.
 • Mobiliteitsmanagement Magazine, Acquire, september 2010, meerdere artikelen over o.a. transities, Smart Work Centres en regionale ontwikkelingen.
 • Handreiking Slim Reizen, KpVV / CROW, juli 2010.
 • Maandelijkse rubriek ‘Ondernemersklimaat’ in Regionale Zaken
 • Artikel ‘ONT-werpen, beter beleid ontwerpen door ontpolderen’ (en door toepassen van Design-principles) in het ONT-Boek, ASOM, 2010.
 • Publicatie ‘Policy Synopsis on more stringent noise emission limit values for tyres’, met Roelof Benthem, Twynstra Gudde en Ministerie van VROM, 7 juli 2009

 

Citaat van de maand

“Als er geen doel is, kun je ook niet scoren (of missen)” Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek in de Volkskrant, 15-5-2021.