scan van raadsstukken

Wij geven u onze eerste indruk van uw raadsinformatie.

Uit onze scan volgt een eerste indruk die wij aan u presenteren. U krijgt hiermee een duidelijk inzicht en concrete verbeterpunten aangereikt. Zo kunt u gerichte feedback geven aan de schrijvers en met elkaar gericht werken aan een betere kwaliteit van raadsvoorstellen. Raadsgriffies, presidium, verbeterteams en het MT, iedereen is betrokken bij betere stukken, maar waar kan het beter?

We meten op veel punten hoe uw gemeente het doet in vergelijking met referentiegemeenten. Onze scan bevat drie modules:

  • aandacht voor kwaliteit
  • vindbaarheid van informatie
  • leesbaarheid en functionaliteit van de stukken

De informatie voor de scan halen we voor 100% van uw website, zodat we niemand belasten met het uitvoeren van onze scan. Een concreet voorbeeld is het kopje ‘beoogde effecten’ of ‘resultaten’ in een raadsvoorstel. Bevat de tekst die daaronder staat daadwerkelijk de ‘beoogde effecten’ of ‘resultaten’? De meeste lezers kijken daar waarschijnlijk overheen. We kijken ook naar de dikte van de stukken en de functies van de stukken.

Het jaarlijks herhalen van onze scan werkt effectief. Want dan ziet u ook nog een keer het resultaat van verbeterslagen, geeft u de schrijvers een prikkel tot het leveren van meer kwaliteit en borgt u samen de verbeteringen.

De resultaten uit onze scan presenteren wij graag bij u op het gemeentehuis. Een idee van zo’n presentatie krijgt u hier, met een fictief en verkort voorbeeld.

Citaat van de maand

“Als er geen doel is, kun je ook niet scoren (of missen)” Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek in de Volkskrant, 15-5-2021.