Planchecker

Topstukken maakt gebruik van de Planchecker®. Dit is een snel, betrouwbaar en valide hulpmiddel om teksten te beoordelen. Lezers missen vaak niet de informatie die er niet in staat, maar die ze wel nodig hebben. De Planchecker® helpt ze daarbij.

Ten eerste ziet de Planchecker® welke woorden ontbreken in een tekst. Misschien wel net over dat onderwerp waar de schrijver het liever niet over heeft, maar dat voor de lezer juist zeer ‘need to know’ is. Ten tweede ziet de Planchecker® waar de schrijver veel en waar de schrijver weinig aandacht aan geeft. Ten derde kunt u samen met ons met die informatie teksten vergelijken, bijvoorbeeld tussen gemeenten of in de tijd. Het vergelijken van teksten is belangrijk om te kunnen oordelen of de tekst die u leest beter kan of om te zien of een andere organisatie zaken slimmer aanpakt.

Vanaf de start in 2014 hebben we o.a. vergeleken: woonvisies, verkeersbeleid, verkiezingsprogramma’s, raadsvoorstellen in het kader van een Lean-traject, de twaalf Provinciale akkoorden en alle 393 gemeentelijk coalitieakkoorden.

Beleid vergelijken?

De Planchecker® meet uiteenlopende aspecten van beleidsstukken. Bijvoorbeeld of het beleid gericht is op de toekomst, aandacht besteed aan de uitvoering of de omgeving, gericht is op besluitvorming of interactief is geschreven. Bijna altijd meten we ook het gehalte aan ‘vaagtaal’. Van 393 coalitieakkoorden hebben we de aandacht voor bijvoorbeeld MKB, sport, fietsen, burgerparticipatie en duurzaamheid bepaald. De Planchecker® meet ook de beknoptheid en moeilijkheidsgraad van een tekst. Op uw verzoek nemen wij graag andere aspecten mee in onze meting.

Betere besluiten en betere uitvoering!

Betere teksten leiden tot minder tijdverlies voor de lezer, tot betere discussies en besluitvorming en uiteindelijk tot betere uitvoering van beleid.

Meer informatie kunt u lezen in deze Pitch Planchecker®

 

 

Citaat van de maand

“Als er geen doel is, kun je ook niet scoren (of missen)” Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek in de Volkskrant, 15-5-2021.