raadsinformatie

Griffiers helpen wij met het verbeteren van raadsinformatie.

Wij denken mee over het geschikte format van raadsvoorstellen of hoe we de raadsleden beter in staat stellen om te controleren en om kaders te stellen. Wij maken desgewenst een scan van de informatie aan de raad om gericht verbeterpunten te vinden. Gemeenten die deze scan jaarlijks herhalen kunnen actief monitoren hoe de verbeterslagen uitwerken. Daarnaast kan het monitoren van de kwaliteit van de informatie op zichzelf voor de afzender een prikkel zijn om betere raadsvoorstellen aan de raad te sturen.

Na het volgen van één van onze trainingen ‘Lezen van beleid‘ zijn raadsleden beter in staat om tot de kern van de informatie te komen. Bovendien kunnen raadsleden en griffiers na de training gerichte èn constructieve feedback geven aan het college van BenW.

In veel gevallen willen wethouders zelf trouwens ook graag weten hoe ze beter de kern kunnen vinden en hoe ze gerichte feedback aan de schrijvers kunnen geven. Voor het college van BenW geven wij dan vaak een verkorte versie van onze trainingen, bijvoorbeeld in een gesprek van een uur. Hierbij komt goed opdrachtgeverschap meestal vanzelf ter sprake.

Citaat van de maand

“Als er geen doel is, kun je ook niet scoren (of missen)” Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek in de Volkskrant, 15-5-2021.