stukkenstroom

Voor onze klanten is de stukkenstroom een toenemend probleem. De digitalisering maakt het probleem tegelijkertijd minder zichtbaar maar sterker merkbaar.

De afzender is verantwoordelijk voor de hoeveelheid en dikte van de stukken. Maar hij niet alleen. Ook opdrachtgevers, politici, griffiers, bestuurders, collega’s en uitvoerders zijn verantwoordelijk. Ze mogen elkaar aanspreken op de kwaliteit. Zij verstrekken de opdracht tot schrijven. Zij kunnen feedback leveren. Zij kunnen verbeteringen aandragen en monitoren.

Topstukken levert alle spelers in deze keten de inzichten en vaardigheden om samen de kwaliteit te verbeteren. We reduceren de stukkenstroom door uit te gaan van ‘need to know’ in plaats van ‘nice to know’. Dat doen we door een keuzeproces op gang te brengen en feedback te organiseren. Want gerichte informatie leidt tot minder informatie. Een ander zichtbaar gevolg is het werken met beelden, dashboards en infographics in plaats van met lappen tekst.

We staan zeer open voor klanten en andere experts die met ons deze uitdaging aan willen gaan.

voorbeelden:

– Kwartaalrapportages uit meer dan tien regio’s voorzien van een korte samenvatting voor de Nationale Taskforce Mobiliteitsmanagement.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Citaat van de maand

"Policy choices are frequently limited to bad and worse options"

Robert Kagan in: “The Jungle grows back”, september 2018.