home

Topstukken coacht en traint schrijvers en lezers van beleid

Topstukken ondersteunt u bij het verbeteren van beleidsinformatie, zoals plannen en visies.

We kijken met de bril van de ontvanger van beleidsinformatie. Onze aanpak kenmerkt zich door eerst met elkaar goed na te denken over het ontwerp, voordat we starten met verbeteren en schrijven.

We bouwen nadrukkelijk mee aan de energietransitie en de circulaire economie. Sociale innovatie is daarbij ons centrale thema. In eerste instantie is het verwerven van draagvlak voor nieuw beleid broodnodig, maar uiteindelijk willen we met elkaar onze samenleving veranderen.

 

Citaat van de maand

“Een overheid die niet terugdeinst voor imperfecties maakt een moreel verantwoorde én slimme keus: die kweekt vertrouwen”. Ellen Rutten, Hoogleraar UvA, in de Volkskrant 26 mei 2020.