publicaties

  • Artikel Informatiebeleid een verkenning in het blad Od (dit artikel is afkomstig uit Od 11/2011). Od is een uitgave van Sdu Uitgevers te Den Haag, www.sdu.nl)
  • Verslag van de Duurzaamheidsbeurs in Regionale Zaken, december 2011.interview  met Hemmo Hemmes over de Duurzaamheidsbeurs op Radio Nijkerk, 26 november 2011.
  • Gemaakt in Amersfoort, Van Lindonk & De Bres, juni 2011, Het Focusmodel® staat beschreven op pagina 230 – 231. Op 28 september 2011 kreeg Albert Jansen van BMC dit boek van wethouder Boeve van Economische Zaken, Dennis Stenacker van Endure Design en Hemmo Hemmes van Topstukken.
  • Mobiliteitsmanagement Magazine, Acquire, september 2010, meerdere artikelen over o.a. transities, Smart Work Centres en regionale ontwikkelingen.
  • Handreiking Slim Reizen, KpVV / CROW, juli 2010.
  • Maandelijkse rubriek ‘Ondernemersklimaat’ in Regionale Zaken
  • ONT-werpen, beter beleid ontwerpen door ontpolderen, een artikel over innovaties in het ontwerpen van beleid, door toepassen van Design-principles in het ONT-Boek, ASOM, 2010.
  • Policy Synopsis on more stringent noise emission limit values for tyres, met Roelof Benthem, Twynstra Gudde en Ministerie van VROM, 7 juli 2009

 

Citaat van de maand

“De incubatietijd tussen agendering van een maatschappelijk probleem en de bestuurlijke oplossing is ongeveer vijftien à twintig jaar.” Inschatting door Roel Bekker, voormalig topambtenaar. (Bron: Volkskrant zaterdag 5 oktober 2013, O&D blz. 33)