publicaties

  • Artikel Informatiebeleid een verkenning in het blad Od (dit artikel is afkomstig uit Od 11/2011). Od is een uitgave van Sdu Uitgevers te Den Haag, www.sdu.nl)
  • Verslag van de Duurzaamheidsbeurs in Regionale Zaken, december 2011.interview  met Hemmo Hemmes over de Duurzaamheidsbeurs op Radio Nijkerk, 26 november 2011.
  • Gemaakt in Amersfoort, Van Lindonk & De Bres, juni 2011, Het Focusmodel® staat beschreven op pagina 230 – 231. Op 28 september 2011 kreeg Albert Jansen van BMC dit boek van wethouder Boeve van Economische Zaken, Dennis Stenacker van Endure Design en Hemmo Hemmes van Topstukken.
  • Mobiliteitsmanagement Magazine, Acquire, september 2010, meerdere artikelen over o.a. transities, Smart Work Centres en regionale ontwikkelingen.
  • Handreiking Slim Reizen, KpVV / CROW, juli 2010.
  • Maandelijkse rubriek ‘Ondernemersklimaat’ in Regionale Zaken
  • ONT-werpen, beter beleid ontwerpen door ontpolderen, een artikel over innovaties in het ontwerpen van beleid, door toepassen van Design-principles in het ONT-Boek, ASOM, 2010.
  • Policy Synopsis on more stringent noise emission limit values for tyres, met Roelof Benthem, Twynstra Gudde en Ministerie van VROM, 7 juli 2009

 

Citaat van de maand

“Steeds meer gevoelige thema's worden op het bord van de samenleving geschoven. Omdat de overheid er geen raad mee weet.” Herman Tjeenk Willink, in NRC Handelsblad, december 2018.