coachen

Bespaar op de kosten van externe inhuur en verhoog zelf de kwaliteit van de teksten.

Coachen van de schrijver van beleid

Als u goede kennis hebt van de inhoud en ook tijd en energie hebt om het stuk te schrijven, maar u mist net wat ervaring met met het schrijven van raadsvoorstellen of met het ontwerpen van beleid, dan komen wij u graag coachen. We lezen kritisch mee en bespreken de strubbelingen tijdens het schrijven. Hiermee voorkomen we dat het proces opstroopt.

Coachen van de opdrachtgever van beleid

Bent u wethouder of directeur en geeft u regelmatig opdracht tot het schrijven van een beleidsnota of een raadsvoorstel? En? Tevreden over de kwaliteit van de stukken die u te lezen krijgt? Als u vindt dat het beter kan, denk dan ook eens na over uw eigen rol. Was de opdracht wel duidelijk en passend? Heb ik wel gunstige randvoorwaarden geschapen? Wij coachen u graag in uw opdrachtgeverschap. Na wat gerichte aandacht en kennisuitwisseling, liefst aan de hand van concrete voorbeelden, kunt u binnen uw organisatie flinke verbeteringen bereiken.

Citaat van de maand

“Leden van het college van BenW zeggen zoveel mogelijk in zo slecht mogelijk geschreven stukken.” Prof. Maartje Peters op de Dag voor de Raad, 17 maart 2017.