coachen

Bespaar op de kosten van externe inhuur en verhoog zelf de kwaliteit van de teksten.

Coachen van de schrijver van beleid

Als u goede kennis hebt van de inhoud en ook tijd en energie hebt om het stuk te schrijven, maar u mist net wat ervaring met met het schrijven van raadsvoorstellen of met het ontwerpen van beleid, dan komen wij u graag coachen. We lezen kritisch mee en bespreken de strubbelingen tijdens het schrijven. Hiermee voorkomen we dat het proces opstroopt.

Coachen van de opdrachtgever van beleid

Bent u wethouder of directeur en geeft u regelmatig opdracht tot het schrijven van een beleidsnota of een raadsvoorstel? En? Tevreden over de kwaliteit van de stukken die u te lezen krijgt? Als u vindt dat het beter kan, denk dan ook eens na over uw eigen rol. Was de opdracht wel duidelijk en passend? Heb ik wel gunstige randvoorwaarden geschapen? Wij coachen u graag in uw opdrachtgeverschap. Na wat gerichte aandacht en kennisuitwisseling, liefst aan de hand van concrete voorbeelden, kunt u binnen uw organisatie flinke verbeteringen bereiken.

Citaat van de maand

“De incubatietijd tussen agendering van een maatschappelijk probleem en de bestuurlijke oplossing is ongeveer vijftien à twintig jaar.” Inschatting door Roel Bekker, voormalig topambtenaar. (Bron: Volkskrant zaterdag 5 oktober 2013, O&D blz. 33)