benchmarken

Veel organisaties werken met benchmarks. In een benchmark vergelijkt men de effecten van beleid (de output) of de organisatie van het beleid (de throughput). Topstukken is gestart met het benchmarken van de beleidsstukken (de input). Mede omdat recent wetenschappelijk onderzoek (door Meyken Houpermans) bevestigde wat wij al jaren vermoedden: de kwaliteit van het beleidsstuk bepaalt de effectiviteit van beleid.

Als wij de kwaliteit van uw beleidsstukken meten, kunt u de effecten zien van verbetertrajecten, kunt u zien waar er nog verbeteringen nodig zijn en kunt u zien hoe uw organisatie scoort t.o.v. andere.

voorbeeld:

Informatiebeleid een verkenning voor het blad Od (dit artikel is afkomstig uit Od 11/2011. Od is een uitgave van Sdu Uitgevers te Den Haag, www.sdu.nl)

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.
Citaat van de maand

‘De eerste en de laatste regel van een rapport kennen, is voldoende om te weten waarover het
gaat’. Voormalig VVD-leider Wiegel gaf ooit toe dat hij weinig las, in: Elsevier, 26 augustus 1995, p.14.