benchmarken

Veel organisaties werken met benchmarks. In een benchmark vergelijkt men de effecten van beleid (de output) of de organisatie van het beleid (de throughput). Topstukken is gestart met het benchmarken van de beleidsstukken (de input). Mede omdat recent wetenschappelijk onderzoek (door Meyken Houpermans) bevestigde wat wij al jaren vermoedden: de kwaliteit van het beleidsstuk bepaalt de effectiviteit van beleid.

Als wij de kwaliteit van uw beleidsstukken meten, kunt u de effecten zien van verbetertrajecten, kunt u zien waar er nog verbeteringen nodig zijn en kunt u zien hoe uw organisatie scoort t.o.v. andere.

voorbeeld:

Informatiebeleid een verkenning voor het blad Od (dit artikel is afkomstig uit Od 11/2011. Od is een uitgave van Sdu Uitgevers te Den Haag, www.sdu.nl)

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.
Citaat van de maand

“De incubatietijd tussen agendering van een maatschappelijk probleem en de bestuurlijke oplossing is ongeveer vijftien à twintig jaar.” Inschatting door Roel Bekker, voormalig topambtenaar. (Bron: Volkskrant zaterdag 5 oktober 2013, O&D blz. 33)