stukkenstroom

Voor onze klanten is de stukkenstroom een toenemend probleem. De digitalisering maakt het probleem tegelijkertijd groter èn minder zichtbaar.

De afzender is verantwoordelijk voor de hoeveelheid en dikte van de stukken. Maar hij niet alleen. Ook opdrachtgevers, politici, griffiers, bestuurders, collega’s en uitvoerders zijn verantwoordelijk. Ze mogen elkaar aanspreken op de kwaliteit. Zij verstrekken de opdracht tot schrijven. Zij kunnen feedback leveren. Zij kunnen verbeteringen aandragen en monitoren.

Topstukken levert alle spelers in deze keten de inzichten en vaardigheden om samen de kwaliteit te verbeteren.

minder stukken door betere stukken

We hebben ervaring in bijvoorbeeld het vindbaar maken van de hoofdlijnen van beleid, het samenvatten en ‘indikken’ van stukken en het meten van de kwaliteit. We willen nu methoden ontwikkelen om de stukkenstroom drastisch te reduceren. Samen met u willen wij de stukkenstroom gaan meten, het proces in kaart brengen en knelpunten wegnemen. Om een duurzaam effect te bereiken, blijven wij op de achtergrond alert.

We staan zeer open voor klanten en andere experts die met ons deze uitdaging aan willen gaan.

voorbeelden:

– Kwartaalrapportages uit meer dan tien regio’s voorzien van een korte samenvatting voor de Nationale Taskforce Mobiliteitsmanagement.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Citaat van de maand

“Ik wil dat ambtenaren mij vertellen wat aan mijn beleid niet deugt”.  Cees Hazenberg, gemeentesecretaris Beverwijk